ای پی تی سی کاوش – 82 % (امولسیون)

EPTC 82% EC

مشخصات

بسته بندی گالن 5 کیلویی
سمیت (LD50) برای پستانداران 2000<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز پهن برگ و باریک برگ یونجه، شبدر و اسپرس/ علف های هرز پهن برگ و باریک برگ ذرت