مالاتیون کاوش – 57 % (امولسیون)

Malathion 57% EC

مشخصات

بسته بندی کـوئکـس 1/0 و 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5500-1375 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: زنجره خرما/ شپشک های نخیلات/ مگس گیلاس/ شته های مرکبات/ پسیل زیتون/ شته رز/ شته کاج/ سرخرطومی برگ یونجه/ ملخ شکم بادمجانی یونجه/ شپشک آرد آلوی چای/ ملخ های غلات/ ملخ آسیایی نیشکر و شپشک های مرکبات