ولک کاوش – 80 % (امولسیون شونده)

Emulsifiable Petroleum Oil 80%

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 1 لیتری، گالن 5، 10 و 20 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 15000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت کنه قرمز و زرد شرقی سپردارها و شپشک های مومی و نرم تنان در مرکبات/ کنه قرمز اروپایی، سپردارها، شپشک ها و پسیل گلابی در درختان میوه سردسیری/ شپشک واوی و شپشک تنه در پسته/ شپشک سفید و شفاف خرما/ شپشک آردآلود و کنه پاکوتاه قرمز در چای/ شپشک سیاه و سپردار بنفش در زیتون/ شپشک سفید و تاق در درختان جنگلی غیرمثمر و گیاهان زینتی