کلرتالونیل (اگریکور چین) – 75 % (دبلیو – پی)

Chlorothalonil 75% WP

مشخصات

بسته بندی فویل 1 کیلویی
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت مـبارزه با بیماری آلترناریای گوجه فرنگی/ کنترل سفیدک کرکی سیب زمینی