کلرتالونیل کاوش – 72 % (اس – سی)

Chlorothalonil 72% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت مـبارزه با بیماری آلترناریای گوجه فرنگی/ کنترل سفیدک کرکی سیب زمینی