کوپراکسی کلراید – 35 % (دبلیو – پی)

Copper Oxychloride 35% WP

مشخصات

بسته بندی فویل 1 کیلویی
سمیت (LD50) برای پستانداران 800-700 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت مومیایی پیچیدگی برگ هلو درختان میوه سردسیری/گموز مرکبات/ پوسیدگی گل آذین نخیلات/ سفیدک داخلی سبزیجات و جالیز/ سفیدک دروغی گوجه رنگی