گلیفوزیت کاوش – 41 % (اس – ال)

Glyphosate 41% SL

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 5/0 و 1 لیتری، گالن 5 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز یکساله و دائمی درختان میوه و مرکبات/ علف های هرز یکساله و دائمی مزارع نیشکر