کیمیا دلتا – دلتامترین 2.5 % سوسپانسیون

تاثیر بهتر:
فرمولاسیون جدید جهت کاهش خسارت سن گندم

صرفه اقتصاد:
قیمت پایین تر نسبت به فرمولاسیون قدیم

دوستدار سلامتی شما و محیط زیست:
حذف حلالهای مضر برای حفظ سلامتی شما و محیط زیست

توضیحات

میزان و روش مصرف:
…….

تعیین میزان آب سمپاشی:    
میزان آب لازم در هکتار برای سمپاشی، بسته به نوع سمپاش، نوع نازل و سایر عوامل متفاوت می باشد. لطفا پیش از سمپاشی حتما میزان آب لازم برای سمپاشی در هکتار را تعیین نمایید.

توجه:
….
….

دقت در اختلاط به هنگام سمپاشی:
از آنجا که فرمولاسیون این سم سوسپانسیون می باشد، لازم است که ابتدا مقدار مورد نیاز از سم را در 10 لیتر آب ریخته و به خوبی به هم بزنید تا محلول یکنواخت و همگن بوجود آید.مخزن سمپاش را تا نیمه پر کرده سپس محلول یکنواختی که آماده نموده اید را درون مخزن ریخته و سپس باقیمانده مخزن را از آب پر نمایید و توجه داشته باشید که پس از ریختن سم، محتویات مخزن را مرتب هم بزنید.
زمان مصرف با نظر کارشناس گیاهپزشک و بر اساس موازین پیش آگاهی تعیین می گردد.

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 0.5 و 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 66 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کرم قوزه پنبه