مقالات علمی

بیماری سفیدک انگور

منتشر شده در

انگور یکی از محصولات مهم باغی در دنیا و ایران به شمار می رود. کاشت و تولید این محصول توسط باغداران از نظر تامین درآمد خیلی مهم بوده و هر ساله با توجه به سیاست حمایت دستگاه های مرتبط با کشاورزی کشت و توسعه آن رونق روز افزونی دارد. در حال حاضر بیماری سفیدک پودری […]

مقالات علمی

سن گندم

منتشر شده در
سن گندم

سن گندم مهمترین آفت گندم و جو در ایران می باشد ودر اکثر مناطق گندمکاری ایران انتشار دارد. خسارت مربوط به سن معمولی گندم تاریخچه بسیار طولانی دارد و در حال حاضر مساله گیاهپزشکی ایران محسوب می شود. این روند در سالهای اخیر شدید بوده است، طوری که در سالهای 1390و 1391 سطح مبارزه شیمیایی […]

مقالات علمی

تاثيرکاربرد صحيح آفتکشها در کاهش مقاومت آفات

منتشر شده در
مقاومت آفات

اغلب توليد کنندگان با نتايج مايوس کننده استفاده از آفت کشها مواجه مي شوند. و به نظر مي رسد که آفات بندپا  با استفاده آفتکشها از بين نمي روند.و دليل آن ممکن است ايجاد مقاومت جمعيت آفت نسبت به آفت کشها مي باشد. اما مقاومت چيست؟ مقاومت قدرت ژنتيکي است که بعضي از افراد يک جمعيت […]