دیازینون کاوش – 60 % (امولسیون)

توضیحات

Diazinon 60% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1/0، 25/0، 5/0 و 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 1250 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کرم سیب/ پسیل گلابی/ شپشک خرما/ شپشک پسته و مرکبات/ آفات چغندر قند/ کرم سفید ریشه در درختان میوه و درختان جنگلی/ کرم ساقه خوار برنج/ لیسه، شته و تریپس مو در درختان میوه